Kati i dytë

355m2Hapësira totale
31Shtylla
4+Dhoma
300Pjesmarrës
Zweiter-Stock-map

Xhamia (Mesxhid) për gjininë femrore, me një hapësirë 276 m2 dhe me kapacitet mbi 300 pjesëmarrëse. Në këtë kat përvec faltores për gjininë femrore, objekti përmban klasa për mësiminin e fëmijëve dhe një kuzhinë të vecante.