Kati përdhesë

1248m2Hapësira totale
300Ulëse Restauranti
13+Dhoma
5Shtylla

Që nga hyrja kryesore, dominon qetësia e cila ndjehet, duke hapëruar nëpër Foyer-in tëreheqës që dhuron shumë hapësirë. Në të dy anët e saj simetrike vrehen elemente domethënëse, njëra kopshti me gjelbrime dhe ujëvarja në anën tjeter, që procentualisht, simbolizojnë rruzullin tokësor, në proporcionin: uji, toka dhe rëra, që dëshmojnë Lartëmadhërinë e Zotit në krijimin e botës.

Kati perdhese perbehet nga disa hapesira

Çerdhja e Fëmijëve

Hapësira e përshtatshme për fëmijë me kapacitet rreth 36 fëmijë.

Restaurant

Restaurant pulblik modern me kapacitet prej 250 – 300 ulseve, për përdorim të përditshëm, dhe për evente të ndryshme shoqërore.

Qendra rinore

Vendtakim për gjeneraten e re me mundësi argëtimi dhe relaksimi.

Abdest’hane

Hapësira për marrjen e abdestit për të dy gjinitë.